Make your own free website on Tripod.com
ปลาสวย น้ำใส
เมนูหลัก
  เรื่องน่ารู้
  ชนิดปลาสวยงาม
  โรคและการดูแลรักษา
  เกี่ยวกับเรา
  Webbord
     

เข้ามาดูกันเลยจ้า

ปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia reticulata Peters 1859 มีชื่อสามัญว่า Guppy
อยู่ในครอบครัว Poecidaeเป็นปลาอออกลูกเป็นตัวและมีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้
แถบเวเนซูเอลล่าหมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บาโดส และในแถบลุ่มน้ำอเมซอน
ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเรื่อยๆ
ปลาตัวผู้มีขนาด 3 -5 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาด 5 -7 เซนติเมตร ปลาหางนกยูงที่นิยม
เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม(Fancy guppies)ซึ่งเป็นปลาที่ได้รับการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์
มาจากพันธุ์พื้นเมือง ( Wild guppies) ที่พบแพร่กระจายอยู่ในธรรมชาติ ลักษณะเด่น
ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ คือ ลักษณะสีและลวดลายบนลำตัว
และลวดลายบนครีบหางและรูปแบบ ของครีบหาง ซึ่งในการเรียกสาย

การเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง

ในการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูงนอกเหนือจากวิธีการเพาะพันธุ์แล้ววิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และการอนุบาล ลูกปลานับว่าเป็นปัจจัยที่ล้วนแต่มีความสำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัยต่างๆดังกล่าวต่อไปนี้คือการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา
หางนกยูง เนื่องจากปลาหางนกยูงจะเจริญถึงวัยเจริญพันธุ์ เมื่อปลามีอายุเพียง 3 เดือน
เท่านั้นเมื่อลูกปลาพอที่จะแยกเพศได้(อายุประมาณ11 1/2เดือน)ควรเลี้ยงแยกเพศไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาผสมพันธุ์กันเอง

            น้ำที่ใช้เลี้ยง   ควรเป็นน้ำสะอาดปราศจากคลอรีน มีความเป็นกรด – ด่าง (pH )
6.5–7.5มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำไม่ต่ำกว่า5มก.ต่อลิตรความกระด้างของน้ำ75
- 100 มก.ต่อลิตร ความเป็นด่าง 100 – 200 มก.ต่อลิตร และอุณหภูมิน้ำ 25 –29 ? C
ควรมีน้ำไหลหมุนเวียนตลอดเวลา

             อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาหางนกยูงสามารถกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์(Omnivorous)
ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จึงสามารถให้อาหารจำพวกสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นลูกน้ำไรแดง(Moina)
ไรสีน้ำตาล(Artemaia)หรือหนอนแดง(Chironomus)หรืออาจจะเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
ที่มีปริมาณโปรตีนไม่ต่ำกว่า 40%อาหารสดก่อนให้ทุกครั้งควรฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับอาหาร
โดยควรแช่อาหาร ในด่างทับทิมเข้มข้น 500 - 1,000 ส่วนในล้านส่วน (0.5 - 1.0 กรัมต่อน้ำ
1 ลิตร ) เป็นเวลาประมาณ 10 –20 วินาที ปริมาณอาหาร สด ควรให้ 10% ของน้ำหนักตัว
หรือให้กินแต่พออิ่ม ส่วนอาหารแห้ง ควรให้วันละ 2 - 4 % องน้ำหนักตัวปลาโดยให้อาหาร
วันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น ส่วนการถ่ายเทน้ำควรจะทำทุกวัน โดยดูดน้ำในตู้
ออกวันละประมาณ ? ของปริมาณน้ำในตู้ แล้ว เติมน้ำให้เท่าระดับเท่าเดิม

 

http://suphamas.tripod.com