Make your own free website on Tripod.com
ปลาสวย น้ำใส
เมนูหลัก
  เรื่องน่ารู้
  ชนิดปลาสวยงาม
  โรคและการดูแลรักษา
  เกี่ยวกับเรา
  Webbord
     

 

รูปน่ารัก ๆ จ้า

ปลาทอง

ปลาทอง (goldfish) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garassius auratus (Linn.) มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนละได้มีการนำเข้ามาเพาะขยายพันธุ์ในประเทศไทย
จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการคัดพันธุ์เพื่อ ให้ได้สายพันธุ์ใหม่ ๆ
ที่มีลักษณะและสีสันแปลกออกไป พันธุ์ปลาทอ ที่ได้รับความนิยม ในตลาดปัจจุบัน
ได้แก่ พันธุ์หัวสิงห์ (Lion head) ออแรนดา (Oranda) เกล็ดแก้ว (Pearl scale)
ตาโปน (Telescope eye) ริวกิ้น (Ryukin) ตาลูกโป่ง (Bubble eye) ชูบุงกิ้น (Shubunkin) เป็นต้น

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทอง

  • บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

      การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทองสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อซีเมนต์ บ่อดิน ถังไฟเบอร์
ตู้กระจก ฯลฯ ทำเล ที่เหมาะสมในการสร้างบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาทอง คือ บริเวณ ที่แสงแดดส่องได้บ้างในเวลาเช้าหรือเย็นหากเป็นที่โล่งแจ้งต้องทำหลังคาหรือร่มเงา
ให้แสงส่องลงได้เพียง2540%บ่อที่ได้รับแสงแดดที่พอเหมาะจะทำให้สามารถ ควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและแพลงก์ตอนพืช(Phytoplankton) ให้อยู่ใน
ปริมาณที่พอดี ทำให้น้ำในบ่อใสสะอาดอยู่เสมอเหมาะกับความเป็นอยู่ของปลา พื้นที่บ่อ
ไม่จำกัดใส่น้ำลึก 30-70 เซนติเมตร ขึ้นกับชนิดปลา ถ้าเป็นปลาทองสายพันธุ์หัวสิงห์
ก็จะใส่น้ำตื้น ส่วนพันธุ์ออรันดาสามารถใส่น้ำลึกได้ให้อากาศผ่านหัวทรายตลอดเวลา
บ่อขนาด 4 ตารางเมตร น้ำลึก 70 เซนติเมตร ใส่หัวทรายให ้ อากาศแรง ๆ 2-3 หัว
ปล่อยพ่อแม่ปลาในอัตราส่วน เพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 2 : 3 ความหนาแน่น 6 ตัว/
ตารางเมตร หรือปริมาตรน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร ปล่อยพ่อแม่พันธุ์น้ำหนักรวม 2-2.5 กิโลกรัม

  • อาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

       อาหารธรรมชาติ ได้แก่ ลูกน้ำ หนอนแดง ไส้เดือนแดง หรืออาร์ทีเมีย อาหารมีชีวิต
เหล่านี้จะทำให้ปลา โตเร็ว และปลากินได้ตลอดเวลา แต่การจัดเตรียมหรือจัดหา
อาจมีความยุ่งยากในบางพื้นที่อาหารสำเร็จรูป ได้แก่ อาหารเม็ดปลากินพืชหรืออาหารเม็ด ปลาดุกเล็ก โดยอาหารเม็ดปลาดุกเล็กจะดีกว่า เนื่องจากมีคุณค่า ทางอาหารสูงกว่า สามารถเลี้ยงปลาได้เจริญเติบโตดี และมีสีสัน สวยงาม การให้อาหารจะให้วันละ 2-3 % ของน้ำหนักปลา เช่น มีปลาทั้งหมดหนัก 500 กรัม จะให้อาหารเม็ดวันละ 10-15 กรัม โดยแบ่งให้วันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น

คุณสมบัติของน้ำที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

        น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาทอง ควรเป็นน้ำสะอาด ใช้น้ำบาดาลน้ำจากแม่น้ำ หรือน้ำประปา
ที่ใส่ถังเปิดฝาให้คลอรีน ระเหยออกอย่างน้อย 3 วัน มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5-7.5
มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำไม่ต่ำกว่า5มิลลิกรัม/ลิตรจึงจำเป็นต้องมีระบบเพิ่มออกซิเจน
ในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาตลอดเวลา ความกระด้าง (Hardness) 75-100 มิลลิกรัม/ลิตร
และความเป็นด่าง (Alkalinty) 75-200 มิลลิกรัม/ลิตรปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตรมีการดูดตะกอนก้นบ่อออกทุก ๆ 3 วัน แล้วเติมน้ำให้ได้ระดับเดิม การเลี้ยง ปลาทองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ถ่ายน้ำบ่อย เพราะจะทำให้ปลาช้ำและเกิดโรคง่าย
จะเปลี่ยน 3 เดือนต่อครั้ง ในปริมาณ 25-50 % ของน้ำทั้งหมด และหากน้ำในบ่อ
มีคุณภาพไม่ดี ก็ให้ทำการล้างบ่อ นำน้ำเก่าจากบ่ออื่นมาเติมปริมาณ 30 % และใส่น้ำใหม
่เพิ่มไปอีก 70 % การไม่เปลี่ยนน้ำนาน ๆ แล้วเปลี่ยนจะเป็นการกระตุ้นให้ปลาวางไข่เป็นอย่างดี

 

http://suphamas.tripod.com